BB Instal – kim jesteśmy
Tworzenie wyjątkowych produktów wymaga wyjątkowych ludzi.

BB Instal powstała z potrzeby stworzenia miejsca w którym projekty realizowane są według najlepszej, wciąż pogłębianej wiedzy, dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi ludzi tworzących zespół którego podstawą jest zaangażowanie i entuzjazm. Tutaj każdy współpracownik ma swój bezpośredni wkład w rozwój i działanie firmy a także możliwość wyrażania własnych opinii i pomysłów.

To co nas łączy to wspólne cele i wizja firmy, to co nas różni to odmienne spojrzenie pozwalające na szeroką i wielopoziomową analizę realizowanych projektów.

Komunikacja to podstawa sprawnej współpracy dlatego oprócz codziennego kontaktu emailowego, telefonicznego i bezpośredniego, raz w tygodniu spotykamy się aby przedyskutować wszelkie kwestie związane z bieżącymi realizacjami, wymienić się zdobytą wiedzą, wyjaśnić nurtujące nas wątpliwości.
Co robimy?
Każda inwestycja rozpoczyna się od projektu.

BB Instal stoi na początku inwestycji elektrycznych, elektro-energetycznych.

W obszarze naszej działalności znajduje się przygotowanie kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od zleceniodawcy. Pracę nad projektem rozpoczynamy od wizji w terenie, która jest wyjściową do ustalenia i zaplanowania szczegółowego zakresu prac, przygotowania wstępnej koncepcji.

Zakres opracowania
Pierwszy etap wiąże się z przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej (decyzje lokalizacyjne, uzgodnienia z konserwatorem zabytków, uzgodnienia z WZMiUW, GDDiK, PKP etc.).
Drugi etap to przygotowanie dokumentacji technicznej.
Trzeci to uzyskanie pozwolenia na budowę.

Przez cały okres realizacji projektu pozostajemy w stałym kontakcie z inwestorem, raportując postęp prac. Efektem końcowym jest projekt przekazany do inwestora, który jest podstawą do rozpoczęcia prac objętych danym opracowaniem.
Projekty sieci elektro-energetycznych nie są naszą jedyną specjalizacją. Naszym partnerom oferujemy wsparcie w zakresie: nadzorów inwestorskich, badań stanu technicznego instalacji i sieci elektrycznych, pomiary, rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków.
Siedziba:
BB Instal sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 61C lok. 304
01-031 Warszawa
NIP: 5272530022
KRS: 0000254997
REGON: 140522514
www.bbinstal.pl

Biuro:
BB Instal sp. z o.o.
ul. Kaliska 23 lok. 8
01-031 Warszawa
tel. +48 533 886 403